Yuri Steinbuch

Blijven zoeken naar oplossingen

Een studententeam van de TU Eindhoven reed in 80 dagen de wereld rond met een – zelfontworpen - elektrische motor. Met het STORM-project hebben de studenten iets gedaan 'waarvan niemand geloofde dat het kon', aldus strategiemanager Yuri Steinbuch.


De promotie van elektrisch vervoer als duurzaam alternatief. Deze missie had het STORM-team voor ogen, toen het van start ging met een unieke wereldreis op een elektrische motor. In eerste instantie was het doel mee te doen aan een internationale duurzaamheidsrace, maar toen die werd afgeblazen besloot STORM zelf door te gaan.

De keuze viel op een reis om de wereld. Met als grote uitdaging dat de accu's opgeladen moesten worden op lokale laadpunten, variërend van arme dunbevolkte gebieden tot wereldsteden als Shanghai en New York. Steinbuch: "Zo'n bijzonder avontuur spreekt tot ieders verbeelding. Het genereert aandacht en dat is precies wat we willen. Daarnaast helpt publiciteit bij het werven van sponsoren."

Advies

STORM begon met het ontwerp voor de motor helemaal blanco. Het eerste resultaat was interessant… op papier. In de praktijk bleek het echter niet uitvoerbaar. "Wat we daarvan geleerd hebben is dat je van het begin af aan de producenten bij de ontwikkeling moet betrekken. Zij kunnen immers het beste advies geven over wat wel en niet haalbaar is." Na vele rondes van schaven en eindeloos aanpassen van ontwerp en prototypes was de motor een maand voor vertrek toch klaar en ging de reis op 14 augustus van start. Al na 150 kilometer mis, maar als een goed geoliede machine ging het team aan de slag om de boel te fiksen. Vervolgens verliep de reis daarna zonder noemenswaardige technische mankementen. Wel kampte het team met grote logistieke problemen bij het verschepen van de motor en het onderhoudsmateriaal vanuit China naar de VS. En in Amerika kregen ze te maken met aanrijdingen en problemen met de energievoorziening.

Doorduwen

Hoewel de dodelijk vermoeide studenten het soms niet meer zagen zitten, gingen ze door. "We voelden grote verantwoordelijkheid ten opzichte van al die fans, sponsoren en investeerders. Bovendien wilden we zelf ook dat ultieme resultaat behalen waar je die jaren hard voor hebt gewerkt. Dus we hebben doorgeduwd," aldus Steinbuch.

Met succes: op 2 november bereikte het team na 80 dagen de finish. Een euforisch moment. "Niet te beschrijven hoe mooi het is als je zo'n missie met zijn allen hebt volbracht. We hebben iets gedaan waarvan niemand geloofde dat het kon en waarvan wij hebben bewezen dat het wél kan."

Ingrediënten van succes

Een gedeelde droom/ ambitie en de juiste mensen.

Risico durven te nemen. Een risico dat het gevolg kan hebben dat je faalt, maar ook voor groter succes kan zorgen. In Nederland is de cultuur dat mensen bang zijn om te falen, in Amerika juichten ze het juist toe. Het betekent immers dat je leert. Als je bang bent dat iets je gaat opbreken, ga je voorbij aan de positieve effecten die het ook met zich mee kan brengen.


TERUG NAAR De Ambassadeurs