Ton van Veen

Doorgaan waar een ander stopt

Ton van Veen is CFO bij Jumbo. Hij neemt het Jumbo-DNA Samen, Ondernemen en Winnen ook mee in zijn functie als commissaris bij PSV.


Waar de meeste CFO's doorgaans wat meer aan de veilige kant van het risicomanagement opereren, is de insteek van Ton van Veen vooral 'hoe kunnen we er op verantwoorde wijze voor zorgen dat bepaalde plannen wél kunnen worden gerealiseerd."

Bij Jumbo is de aanvliegroute volgens hem: hoe hard kunnen we groeien en hoe kun je dat mogelijk maken? "Het is mijn taak de voortstuwende kracht van de familie op de juiste manier te managen. Met als uitgangspunt dat we op tijd remmen als dat nodig is om te voorkomen dat we uit de bocht vliegen."

Dat betekent nadrukkelijk niet dat risico's genegeerd worden. "Vanzelfsprekend houden we er rekening mee, vooral om te kijken wat de gevolgen kunnen zijn en hoe we die dan moeten aanpakken of beperken."

Uitrollen

Van Veen begon bij Jumbo toen het nog veel kleiner was, maar al wel de unieke formule van de 7 zekerheden en Elke Dag de Laagste Prijs had. "De grote ambitie was veel meer consumenten kennis te laten maken met die formule."

Hij ging als eerste buitenstaander in de directie met de familie aan de slag om de onderneming klaar te stomen voor die gewenste ontwikkeling. "De commerciële kant van het verhaal was goed voor elkaar. Maar bij een bedrijf laten groeien komt meer kijken dan een goede formule en tevreden klanten. Daarvoor heb je aan de achterkant een robuuste organisatie nodig." Behalve dat elke maand een nieuwe winkel werd geopend, werd de organisatie, de IT en de logistiek aangepast en kwam er financieel meer vlees op botten. Ook werd er een volledig nieuwe Raad van Commissarissen benoemd.

Overname

In 2009 was Jumbo klaar voor de volgende stappen. Eerst werd Super de Boer overgenomen, later volgde C1000. Hierdoor stoomde Jumbo door naar de onbetwiste nummer 2 positie van supermarkten in Nederland.

Wat aan dit succes ten grondslag ligt is volgens Van Veen dat bij Jumbo 'Kan niet, niet bestaat'. "Als we tot de conclusie komen dat iets niet mogelijk is, is de volgende vraag: hoe dan wel? We denken zo veel mogelijk in kansen. Gaan door waar een ander stopt. Tegenwerking maakt juist de oerkracht en extra motivatie los om versterkt door te gaan."

Ingrediënten van succes

Motivatie en gedrevenheid om er echt een succes van te maken.

Zorg voor voldoende - complementaire - krachten om je heen die voortstuwende krachten kunnen kanaliseren en beheersen.

Intuïtie is belangrijk, maar cijfers ook!

Wees bereid te incasseren. Er gaan veel zaken tegenvallen, dingen die je in je passie of trots raken. Dat moet je kunnen. In plaats van je erdoor uit het veld te laten slaan, moet het je sterker maken.


TERUG NAAR De Ambassadeurs