Peer Swinkel

Verwaarloos niet wat al succesvol is

Het blauwe Bavariamerk is één van de belangrijke Hollandse exportproducten. Hoewel voor familiebedrijven continuïteit voorop staat, zijn de Swinkelsen niet bang om risico's te nemen, zegt directeur Peer Swinkels.


"Veel mensen denken dat ondernemerschap een kwestie is van een leuk idee hebben en gewoon beginnen. Zo eenvoudig is het echter niet. Wie een eigen business wil opzetten, moet van A tot Z bedenken wat je gaat doen en hoe. Zelfs aan de allerkleinste details moet zorg en aandacht worden besteed. Zowel bij de voorbereidingen – als de uitvoering."

Aan het woord is directeur Peer Swinkels van Bavaria. Het familiebedrijf uit Lieshout treedt van oudsher op als financier van horecabedrijven die met Bavaria in zee gaan. De familie Swinkels heeft al heel wat enthousiaste mensen met grootse plannen voor zich gehad. Maar lang niet iedereen slaagt erin ze te realiseren.

"Het belangrijkste is dat hij of zij een goed idee heeft, en zijn of haar dromen écht wil gaan waarmaken. Dat moet vervolgens onderbouwd worden met een doorwrocht ondernemersplan. Een plan waarmee je het vertrouwen kunt winnen van alle betrokken stakeholders: financiers, leveranciers, eventuele medewerkers, maar ook de klanten. Pas als die allemaal voor je willen gaan, heb je een goede basis gelegd."

De ervaring leert dat mensen die in hun eentje de kar trekken, best kansen hebben om wat moois neer te zetten. Vervolgens ziet de Bavaria-directeur echter vaak gebeuren dat al snel de behoefte ontstaat om groter te worden. Terwijl juist die volgende stap heel lastig is. "Als je tot dan toe alles in je eentje – en voor jezelf – hebt gedaan, moet je ineens gaan delen. In meerdere opzichten. Je moet zorgen dat je met meer mensen minstens hetzelfde resultaat boekt, maar liever nog beter. Dat vraagt een andere bedrijfsvoering dan in je eentje pionieren. Op dat moment gaat ook een rol spelen of je leiderschapscapaciteiten hebt."

Luisteren

Een opvallend verschijnsel bij startende ondernemers is volgens Swinkels dat zodra succes gloort, ze nogal eens overmoedig en roekeloos worden. "Ze krijgen dollartekens in hun ogen. Denken: 'oh dat kan ik elders kopiëren en dan word ik heel rijk.'"

Een grote valkuil bij uitbreiding van de activiteiten is dat datgene wat al succesvol was, verwaarloosd wordt. "Wij maken regelmatig mee dat als het fout gaat bij iemand die meerdere projecten heeft opgezet, alle onderdelen als dominosteentjes omvallen. Dan heb je in één keer niks meer." Swinkels waarschuwt dan ook: zodra geld de enige drijfveer wordt, loopt de weg dood.

Ingrediënten van succes

Peer Swinkels heeft een eigen scenario voor succes:

De vier D's:

1. Droom. Een doel stellen alleen is niet genoeg. Mensen worden meer geraakt als je een droom kunt verwezenlijken.
2. Durf. Durf stappen te zetten, grenzen op te rekken.
3. Doen. Je kunt over strategie blijven praten, maar het sterft in schoonheid als je zaken niet concreet oppakt.
4. Discipline. Zonder discipline kan een goed plan nooit tot succes leiden.


TERUG NAAR De Ambassadeurs