H.K.H. Laurentien van Oranje

Luisteren naar kinderen levert magische momenten op

Prinses Laurentien is de oprichter van de Missing Chapter Foundation. Deze organisatie wil de denkkracht van kinderen en hun rol als 'katalysator' een plek geven in het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Inmiddels zijn er meer dan 75 zogeheten 'Raden van Kinderen' die hun advies geven aan bedrijven en organisaties.


Het idee voor de Missing Chapter Foundation ontstond toen prinses Laurentien in 2008 hoorde dat de Russen een kilometer onder de ijskap een vlag hadden geplant. Ze vroeg zich af waarom wij als volwassen mensen zulke dingen doen. "Ik realiseerde me dat kinderen de enige zijn die de 'waarom' vraag zonder gêne durven te stellen!" Ze besloot daar iets mee te doen. "Het was duidelijk: we moeten hun hulp inroepen."

"Doordat kinderen steeds weer de waarom-vraag stellen laten ze ons naar het waarachtige kijken. (..) Als je consultants op een probleem loslaat, kun je meestal van te voren voorspellen wat hun advies zal zijn. Met kinderen weet je dat niet. Als er werkelijk naar hen geluisterd wordt, levert dat magische momenten op!"

De Missing Chapter

Maar hoe zorg je dat dat daadwerkelijk gebeurt? De Missing Chapter speelt hier een rol in door dilemma's te kiezen waar bedrijven of organisaties echt aandacht voor hebben. "Aan de manier waarmee organisaties omgaan met hun Raad van Kinderen is voor mij af te lezen hoe open en creatief-innovatief ze zijn. Als je werkelijk gespiegeld wilt worden, dan moet je kritiek van kinderen aankunnen. Ondernemen gaat niet over vast blijven zitten in wat je goed doet. Het gaat over het lef om van je succes een recept te maken en daarop verder te bouwen. Bovendien kun je door een kruisbestuiving tussen de generaties nieuwe dingen laten evolueren. Wij leven nu eenmaal in systemen, maar het is zó verhelderend als we bevraagd worden over waarom we handelen zoals we handelen."

Ingrediënten van succes

1. Durf vrij te blijven denken
2. Luister naar je omgeving (ook tussen de regels)
3. Durf te blijven gaan voor waar je zelf in gelooft, maar zonder hoogmoed
4. Rust niet op je lauweren
5. Durf jezelf te blijven vernieuwen
6. Vier je eigen successen maar blijf er nooit in hangen
7. Blijf altijd de 'waarom' vraag stellen


TERUG NAAR De Ambassadeurs