Jeroen Dijsselbloem

Wees gul met je ideeën delen

Als opgroeiend jochie in het Brabantse Son wilde Jeroen Dijsselbloem het liefste met beesten werken. In plaats daarvan maakte hij carrière in de politiek – en werd in 2012 verantwoordelijk voor het ministerie van Financiën.


Vanzelfsprekend draagt de minister van Financiën het ondernemerschap een warm hart toe. Het bedrijfsleven is immers de motor van de economie. Daarom vindt hij de maatregelen die dit kabinet heeft genomen om de kredietverlening aan bedrijven te stimuleren, van essentieel belang. "Het kansrijke, gezonde midden- en kleinbedrijf moet ruimte krijgen om te ondernemen."

Zelf komt Jeroen Dijsselbloem uit een onderwijsfamilie en heeft hij geen druppeltje ondernemersbloed door de aderen stromen. "Maar ik heb wel altijd groot respect voor deze beroepsgroep gehad. Ik bewonder mensen die uit niets iets maken of opbouwen. Die risico's durven nemen omdat ze kansen zien en ideeën hebben."

Lange termijn

Het succes van ondernemerschap zit in zijn ogen in de focus op de lange termijn. "Ik denk dat een ondernemer in deze tijd verder moet kijken dan het volgende kwartaal. Dit is ook één van de redenen dat ik er bij grote bedrijven meermaals op heb aangedrongen meer aandacht te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gezonde business maakt niet alleen voor zichzelf en de aandeelhouders winst, maar ook voor de samenleving. Dat doet het door het creëren van zo veel mogelijk banen, te zorgen voor zo min mogelijk schade voor de omgeving en door netjes belasting af te dragen voor goed onderwijs, zorg en infrastructuur."

Het lijkt uit zijn mond een wat vreemde opmerking, toch is het voor hem wel degelijk een leidraad: stel de klant centraal. Uit ervaring weet hij dat een valkuil van korte termijn denken is dat die klant wordt vergeten. En dat geldt zeker voor de financiële sector. Een klantvriendelijke opstelling heeft volgens hem ook positieve gevolgen in bredere zin, zoals de ontwikkeling van bepaalde regio's. Zo valt het hem op dat Brabant het goed doet, en Eindhoven helemaal een mooi voorbeeld is van de economische opleving in Nederland. "In die provincie gaan mensen ontspannen met elkaar om, misschien dat een deel van het succes verklaart. Daarnaast laat Brabant altijd weer veerkracht zien. Zelfs als er tegenslagen zijn, worden meteen weer nieuwe initiatieven ontwikkeld."

Ingrediënten van succes

Hard werken, doorzetten en doen wat je beloofd hebt.

"Laat je niet afleiden of ontmoedigen. En, maak gebruik van de ervaring en kennis van mensen die je vertrouwt. Vervolgens moet je ook altijd wat geluk hebben. Garanties voor succes bestaan nou eenmaal niet. Maar zonder het harde werk ben je helemaal van geluk afhankelijk. Dat kan ik niemand aanraden."


TERUG NAAR De Ambassadeurs