Jan Louis Burggraaf

Wees zorgvuldig met het weggeven van equity

De ware liefde van Jan Louis Burggraaf lag bij het opereren binnen het Korps Mariniers, maar omdat hij brildragend is, was dat niet mogelijk. In plaats daarvan ging hij rechten studeren en werd hij fusieadvocaat. Hij is partner van Allen & Overy en speelde bij de overnames van Jumbo een belangrijke rol.


Hoewel hij niet bij de mariniers kon, komt het werk dat hij nu als overnameadvocaat doet in diverse opzichten overeen. "Het zijn missies die zeer veeleisend zijn en er wordt mentaal en fysiek het uiterste van mensen gevergd. Overnames en fusie zijn vaak langdurige processen, waarbij enorme belangen spelen. Er moet onder zware druk worden gepresteerd en het doel mag nooit uit het oog worden verloren. Bovendien geldt voor allebei de disciplines dat teamwork een essentiële voorwaarde voor succes is." Hij speelde de afgelopen vijftien jaar bij bijna alle grote fusies in het bedrijfsleven in Nederland een rol. In die hoedanigheid heeft hij in de keukens van verschillende ondernemingen kunnen kijken. Daardoor heeft hij een helder beeld gekregen van hoe je een gezonde business opbouwt.

Timing

Voorwaarde nummer één is volgens hem een feilloos gevoel voor timing en marktomstandigheden. "Wanneer wordt welke investering waarin gedaan, ten behoeve van wat? Daar een fijne neus voor hebben is het verschil tussen (enorm) succes en falen."

Op basis van zijn ervaring adviseert hij jonge ondernemers zorgvuldig te zijn met het weggeven van equity. "Uiteraard moet er risicodragende financiering komen en zijn startende ondernemers vaak blij met welke financier dan ook. In de praktijk blijkt echter na verloop van tijd nogal eens dat het 'weggegeven' van aandelen iets te genereus is gebeurd. Wees dus voorzichtig met het 'strooien' van aandelen."

Sexy

Hij wijst erop dat fusies en overnames weliswaar sexy lijken, maar dat het zeker niet gegarandeerd de goede oplossing is voor ieder bedrijf. "Het is dus zaak om blijvend de vraag te stellen of organische groei niet verstandiger is. Overnames hebben iets aantrekkelijks, maar er bestaat altijd het risico van je overeten en overpaying. Bovendien wordt vaak onderschat hoezeer de gang van zaken in de onderneming wordt verstoord, zowel tijdens de transactie als daarna."

Maar als er dan toch voor een dergelijk proces wordt gekozen, waarschuwt Burggraaf dat de zaken heel goed moeten worden voorbereid. "Daarop gaat het nogal eens mis. Dat geldt ook voor het niet voldoende doordenken van scenario's en uitvoeren van checks and balances. Daardoor loop je het risico dat je teveel betaalt en geen goed zicht hebt op de integratiewerkzaamheden, nadat de deal is afgerond."

Ingrediënten van succes

Toewijding aan cliënten.
Juridische expertise.
Commercieel instinct.
De mogelijkheid om die 'extra mile' te gaan (fysiek én mentaal).


TERUG NAAR De Ambassadeurs