Anne-Marie Rakhorst

Werken aan duurzaamheid

Ze is eigenaar en initiatiefnemer van het onafhankelijke platform Duurzaamheid.nl, dat samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, experts, overheden en particulieren Nederland verder wil verduurzamen. Daarvóór richtte Anne-Marie Rakhorst het succesvolle Search Ingenieursbureau op.


Ondernemen betekent voor Anne-Marie Rakhorst het hebben van een goede business case op basis waarvan geld verdiend kan worden. "Er is niks duurzaams aan failliet gaan," merkt de Zakenvrouw van het Jaar 2000 droogjes op. Het is een uitspraak die aansluit bij haar overtuiging dat ondernemen ook verantwoordelijkheid nemen betekent: voor de mensen in je bedrijf, voor de omgeving en voor ons milieu.

"Het begrip 'duurzaamheid' wordt – gelukkig – steeds breder. Wat het belangrijkste is, is dat we steeds meer bewegen naar een samenleving waar we niet afhankelijk zijn van 'end-of-pipe' oplossingen. Gelukkig groeit het besef dat we juist helemaal aan het begin moeten gaan staan en onze creativiteit en innovatieve denkkracht delen om te werken aan een bestendige toekomst."

Non-conformistisch

Wat Rakhorst betreft moet het duurzaam-denken een integraal onderdeel worden van onze business modellen. "Het gaat er niet alleen om te zorgen dat de wereld gezonder, eerlijker en veiliger voor iedereen wordt. Er liggen ook ongekende zakelijke kansen voor alerte ondernemers die duurzaamheid omhelzen. Als leider of ondernemer heb je niet alle antwoorden. Je vergroot je kans op succes wanneer je de kracht van de mensen om je heen maximaal benut. Juist omdat je daarmee verandering van onderaf mogelijk maakt. Zodra een ondernemer zichzelf een spiegel laat voorhouden, komt er beweging."

Voor Rakhorst is het duidelijk: als je als ondernemer alleen maar met de stroom meezwemt, kom je op een plek waar velen je al voor zijn gegaan en waar het business model is uitgekauwd. "Om echt te ondernemen - en dat ook op langere termijn succesvol te blijven doen - moet je non-conformistisch zijn."

Ingrediënten van succes

Blijf eigenwijs
Zelfvertrouwen is de basis voor vertrouwen
Zet door!
Luister
Help elkaar – samenwerken is veel belangrijker dan concurreren
Een goed idee is nog geen business case


TERUG NAAR De Ambassadeurs